వికలాంగ ధ్రువపత్రాల పొందడం కొరకు జూలై, ఆగస్టు మరియు సెప్టెంబర్ 2022 నెలలో తనిఖీలు చేయించుకొనుటకు ముందస్తు స్లాట్ లు తే 07.07.2022 ది ఉదయం 10 గంటల నుండి మీ సేవ కేంద్రాల్లో మరియు గ్రామ/ వార్డు సచివాలయాల్లో అందుబాటులో ఉంటాయి.
About SADAREM :
Objective of the SADAREM initiative is to create a Dynamic Web enable system for comprehensive access, rehabilitation and empowerment, through automation, capacity building, assessment of persons with disabilities (PWDs) and maintaining Decision Support System (DSS).
 QUICK SEARCH :
 
 Grievance ID :
 
Visitor Count : 4350438
Copyright @2013. All rights Reserved.
Best viewed in IE - 1024x768 resolution
Designed, Developed & Maintained by