జనవరి, ఫిబ్రవరి మరియు మార్చి- 2022 నెలలకు సంబంధించిన ముందస్తు స్లాట్లు గ్రామ/వార్డు సచివాలయం మరియు మీ సేవా కేంద్రాలలో తేదీ: 05-01-2022, ఉదయం 10 గంటల నుండి అందుబాటులో ఉండును.
About SADAREM :
Objective of the SADAREM initiative is to create a Dynamic Web enable system for comprehensive access, rehabilitation and empowerment, through automation, capacity building, assessment of persons with disabilities (PWDs) and maintaining Decision Support System (DSS).
 QUICK SEARCH :
 
 Grievance ID :
 
Visitor Count : 3928956
Copyright @2013. All rights Reserved.
Best viewed in IE - 1024x768 resolution
Designed, Developed & Maintained by