సదరం ధ్రువపత్రాలు పొందడం కొరకు 2023 జూలై , ఆగస్టు మరియు సెప్టెంబర్ నెలలో పరీక్షలు చేయించుకొనుటకు ముందస్తు స్లాట్ లు కొరకు తేది 06.07.2023 ఉదయం 10 గంటల నుండి గ్రామ/ వార్డు సచివాలయాల్లో మరియు మీ సేవ కేంద్రాల్లో నమోదు చేయించుకోవచ్చు
About SADAREM :
Objective of the SADAREM initiative is to create a Dynamic Web enable system for comprehensive access, rehabilitation and empowerment, through automation, capacity building, assessment of persons with disabilities (PWDs) and maintaining Decision Support System (DSS).
 QUICK SEARCH :
 
 Grievance ID :
 
Visitor Count : 5272712
Copyright @2013. All rights Reserved.
Best viewed in IE - 1024x768 resolution
Designed, Developed & Maintained by