వికలాంగ ధ్రువపత్రాల పొందడం కొరకు అక్టోబర్ , నవంబర్ మరియు డిసెంబర్ 2021 నెలలో తనిఖీలు చేయించుకొనుటకు ముందస్తు స్లాట్ లు తే 30.09.2021 ది ఉదయం 10 గంటల నుండి మీ సేవ కేంద్రాల్లో లేదా గ్రామ/ వార్డు సచివాలయాల్లో అందుబాటులో ఉంటాయి.
About SADAREM :
Objective of the SADAREM initiative is to create a Dynamic Web enable system for comprehensive access, rehabilitation and empowerment, through automation, capacity building, assessment of persons with disabilities (PWDs) and maintaining Decision Support System (DSS).
 QUICK SEARCH :
 
 Grievance ID :
 
Visitor Count : 3733193
Copyright @2013. All rights Reserved.
Best viewed in IE - 1024x768 resolution
Designed, Developed & Maintained by